ایمیل: info@novaday.ir

شماره تماس: 02158793

واتس آپ و تلگرام: 09354089239

آدرس: تهران، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، بلوک 15A، طبقه اول