جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

رویدادهای داوطلبانه

تقویت روحیه مشارکت و کمک به پیشرفت تیم در سازمان یکی از ارکان مهم و باارزش به‌شمار می‌رود. روحیه‌ای که با آن همکاران به جای رقابت ناسالم، پیشرفت تیم را با همکاری و مشارکت خود با افراد آن امکان‌پذیر می‌کنند. کودوس با استفاده از قابلیت “رویدادهای داوطلبانه” این فرصت را برای سازمان‌ها و افراد آن فراهم کرده است؛ چرا که پیشرفت و رضایت سازمان و افراد آن اهمیت دارد.

نمونه‌هایی از رویدادها که می‌توان تعریف کرد عبارتند از:

  • آموزش مهارت‌های کاربردی که از بین خود افراد انجام می‌شود
  • دعوت به تیم‌سازی جهت حل یک مسئله در شرکت و ارائه راه‌حل‌ها به مدیریت

و هر نوع رویداد دیگر که وابسته به شرایط و ارزش‌های شرکت خود می‌توان تعریف کرد.

 

⚠️ مدیریت رویدادهای داوطلبانه مانند نظرسنجی‌ها، تنها توسط مدیر سیستم قابل انجام است.

شرکت در رویداد

رویداد پس از زمان شروع در صفحه خانه همراه با ساعت‌شمار معکوس برای شرکت‌کنندگان نمایش داده می‌شود. این افراد می‌توانند در بازه بین زمان شروع تا پایان، در رویداد شرکت کرده، انصراف داده و حتی جوایز خود را از سمت مدیریت دریافت کنند.

 

حذف/غیرفعال کردن رویداد

در شرایطی خاص و بنابر تصمیم مدیریت، رویدادی می‌تواند غیرفعال شود. بدین صورت که دیگر برای افراد قابل مشاهده نیست.