جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

تبدیل و برداشت

در حال حاضر، تمامی کارها در کودوس با سکه انجام می‌شود که هر فرد متناسب با عملکرد خود در رویدادها و نظرسنجی و یا به صورت هدیه از مدیران و همکاران خود، تعدادی از آنها را دریافت می‌کند. سکه‌ها همچنین قابلیت تبدیل به موجودی ریالی را داشته که وضعیت نقد کردن آن وابسته به هر سازمان و شرایط خود، متفاوت است؛ به عنوان مثال در یک سازمان، موجودی ریالی پس از تایید درخواست برداشت وجه فرد، به حقوق ماهیانه آن اضافه خواهد شد.

فرآیندهای اصلی که در این بخش انجام می‌شود عبارتند از:

تبدیل

کاربر هر تعداد سکه را که بخواهد، می‌تواند به موجودی ریالی تبدیل کند و بالعکس.

 

⚠️ ارقام یا تعداد سکه در فرآیند تبدیل با توجه به نرخ سکه در آن شرکت، به صورت خودکار محاسبه و شارژ می‌شود.

برداشت

هر فرد با توجه به موجودی ریالی خود، می‌تواند مبلغ مورد نظر خود را وارد کرده و با کلیک بر روی گزینه “برداشت” درخواست خود را به مدیریت ارسال و پس از تایید ایشان، همانطور که گفته شد، طبق دستورالعمل و روش‌های آن سازمان، وجه را دریافت نماید.

همچنین وضعیت قبول یا رد شدن این درخواست از طریق منو تنظیمات/درخواست‌های برداشت برای فرد قابل مشاهده و پیگیری است.

⚠️ ارقام یا تعداد سکه در فرآیند تبدیل با توجه به نرخ سکه در آن شرکت، به صورت خودکار محاسبه و شارژ می‌شود.