جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

مدیریت نرخ سکه

پایه و اساس کار در کودوس، با سکه است. سکه‌ها در این سیستم، می‌تواند در هر شرکت، نرخ متفاوتی داشته باشد. بدین معنی که هر سکه در این شرکت، چقدر می‌ارزد و به موجودی ریالی ما اضافه می‌کند. همچنین در فرآیند اضافه کردن آیتمی در بازارچه، با وارد کردن ارزش ریالی آن، تعداد سکه‌های مورد نیاز آن، به صورت خودکار و با توجه به همین نرخ سکه، انجام می‌شود.

همچنین با توجه به نرخ فعلی، ارزش کل سیستم قابل مشاهده است. این رقم بیانگر (تعداد کل موجودی سکه در سیستم* نرخ فعلی سکه) است.

⚠️ مدیریت سیستم می‌تواند با داده بدست آمده از این بخش، برآوردی تخمینی از وضعیت مالی و بودجه‌ای که برای کودوس لازم است، داشته باشد.

افزایش خودکار سکه

جشن و تقدیر در برخی از شرکت‌ها محدود به رویداد و نظرسنجی‌های خاص نشده و می‌تواند به صورت سالگرد و مناسبت‌های ثابت انجام شود؛ فرصتی برای جشن گرفتن و هدیه‌های همگانی.

در حال حاضر آیتم‌هایی که بدین منظور در سیستم وجود دارد و به تعداد سکه مشخص شده، سیستم به صورت اتوماتیک ارسال سکه را انجام می‌دهد عبارتند از: روز تولد، سالگرد استخدام و سالگرد تاسیس (شرکت).

⚠️ در صورت عدم تکمیل اطلاعات مربوط به این آیتم‌ها در پروفایل کاربر و شرکت، فرآیند انجام نشده و سکه ارسال نمی‌شود.

جهت فعال کردن گزینه مد نظر، کافیست آن را انتخاب کرده و تعداد سکه را (مطابق با تصویر) وارد نمایید.

افزایش خودکار سکه