جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

تراکنش کاربران

مدیریت سیستم در این بخش که بیشتر جنبه تاریخچه و جمع‌آوری داده برای مدیریت دارد، می‌تواند تمامی تراکنش‌های انجام شده در شرکت را مشاهده نماید. تراکنش‌هایی اعم از انتقال سکه، خرید محصولات، تبدیل و هر آنچه که مربوط به سکه و موجودی ریالی است. همچنین تاریخ، زمان و اشخاصی که در این تراکنش نقش داشتند قابل مشاهده است.
user transaction