جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

درخواستهای برداشت

از طریق درخواست کاربر، برای مدیر و ادمین اعلانی مبنی بر دریافت درخواست برداشت ارسال می‌شود. همچنین تعداد درخواست‌های برداشت وجه را از تنظیمات، درخواست‌های برداشت مدیر یا ادمین می‌توان مشاهده کرد. مدیر یا ادمین می‌تواند با نگه داشتن انگشت روی باکس درخواست موردنظر، وضعیت را به “تایید“، “رد” یا “در حال بررسی” تغییر دهد.

قابل توجه است که مدیریت این بخش، نیازمند اعمال تنظیمات در “تنظیمات برداشت وجه” است. بدین صورت که برای میزان برداشت، حداقل و حداکثر تعریف کرده و یا حتی این قابلیت را فعال/غیرفعال نمایید.