جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

درخواست‌های برداشت

تمامی سوابق برداشت که مربوط به فرآیند تبدیل موجودی سکه به ریالی است، در این بخش ثبت شده و می‌توانید وضعیت پاسخ مدیریت سیستم به درخواست خود را مشاهده نمایید. در حال حاضر وضعیت می‌تواند در حالات “رد شده، انجام شد و در حال بررسی” باشد.