جستجو در مستندات محصولات نوادی

جدول محتوا
< همه
پرینت

اکسس در شرکت‌ها

جستجوی تمام نشدنی برای اتاق جلسه

طبق یک نظرسنجی، ۴۰ درصد از کارمندان شرکت‌ها یا اعضای تیم حداقل ۳۰ دقیقه از روز را صرف جستجو برای هماهنگی جلسه و فضای برگزاری آن می‌کنند.

مشاهدات و فرصت‌ها

مشاهده: افراد از ابزارهای متفاوت برای برنامه ریزی امور روزمره خود استفاده می کنند. برای برگزاری جلسه که امری گروهی است از تماس های تلفنی، پیام رسان های مختلف و یا حتی گفتگوی رو در رو استفاده می‌کنند که حتی ممکن است فراموش شود.

فرصت: افراد برای برنامه‌ریزی امور و هماهنگی جلسات به یک ابزار واحد که آنلاین باشد و همه جا و همیشه در دسترس باشد نیاز دارند.

مشاهده: برخی جلسات خارج از اتاق جلسات و فضاهای استاندارد برگزار می شوند و مشکلاتی اعم از بی‌نظمی و حفظ نشدن اطلاعات محرمانه دارند.

فرصت: می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و رزرو اتاق قبل از برگزاری جلسه، از بوجود آمدن این شرایط پیشگیری کرد.

از کارتان لذت ببرید

  • استفاده از تکنولوژی روز در محیط کار
  • هماهنگی افراد و رزرو اتاق جلسات از طریق نرم افزار
  • تنظیم یادآوری های دلخواه برای جلسات
  • برقراری نظم و حفظ آرامش محیط کار
  • کنار گذاشتن کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست
  • جلوگیری از هدر رفت زمان
  • جلوه به مراتب حرفه‌ای‌تر در جلسات تیم فروش با مشتریان، مصاحبه‌های منابع انسانی و …